ECRK - szkolenia dla oświaty

szkolenia dla Rad Pedagogicznych

JUŻ WKRÓTCE: Analiza statystyczna i ilościowa testów szkolnych


JUŻ WKRÓTCE: Analiza statystyczna i ilościowa testów szkolnych

Program szkolenia obejmuje: 

  • pojęcie pomiaru dydaktycznego.
  • techniki obliczania podstawowych wskaźników: łatwości, frakcji opuszczenia, rzetelności testu i innych.
  • ćwiczenia praktyczne, w tym pełna analiza ilościowa testu.

Główny cel szkolenia to doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnozy edukacyjnej.

Szkolenie jest już dostępne, a więcej informacji na jego temat, stosowne demo i pełną wersję można znaleźć pod tym linkiem: http://e-szkolenia-ecrkbialystok.com.pl/szkolenie/szkolenie-nr-7-analiza-ilosciowa-i-jakosciowa-testow-szkolnych/pokaz-szczegoly

Cena: 245.00 PLN

Zapraszamy do obejrzenia
pełnej wersji szkolenia!

Chcę obejrzeć szkolenie dla nauczycieli


Uczestnicy szkolenia „JUŻ WKRÓTCE: Analiza statystyczna i ilościowa testów szkolnych” obejrzeli również:

SZKOLENIE NR 7. Analiza ilościowa i jakościowa testów szkolnych

Program szkolenia obejmuje: 

  • pojęcie pomiaru dydaktycznego.
  • techniki obliczania podstawowych wskaźników: łatwości, frakcji opuszczenia, rzetelności testu i innych.
  • ćwiczenia praktyczne, w tym pełna analiza ilościowa testu.

Główny cel szkolenia to doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnozy edukacyjnej.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 

SZKOLENIE NR 5. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w placówce oświatowej

Czy całe grono pedagogiczne Państwa szkoły zna i stosuje zasady oceniania, takie jak m.in. systematyczność i rytmiczność, różnorodność, różnicowanie wymagań, jawność kryteriów, otwartość, różnicowanie ważności ocen? Czy wszyscy nauczyciele mają świadomość obowiązków, jakie nakłada na nich Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) oraz inne akty prawne podejmujące tematykę oceniania i klasyfikacji?

Nasza współpraca z wieloma szkołami wskazuje, że w tym obszarze, będącym wszak jednym z filarów procesu kształcenia, niestety bardzo często pojawiają się uchybienia ...

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 

SZKOLENIE NR 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

Szkolenie dla rady pedagogicznej przeznaczone na potrzeby wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w każdej jednostce oświatowej, zarówno publicznej jak i niepublicznej.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani:

  • z przepisami prawa określającymi rodzaje dokumentacji 
    pedagogicznej i zakresy informacji, które w tych dokumentach koniecznie muszą być zawarte,
  • z zasadami prowadzenia (wypełniania) dokumentów szkolnych oraz sposobem dokonywania sprostowań i poprawek.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 

SZKOLENIE NR 10. Odpowiedzialność prawna nauczyciela

W obliczu zmian, jakim podlega dzisiejsza szkoła, w obliczu wzrostu stopnia skomplikowania przepisów oświatowych i rosnących wymagań w stosunku do nauczycieli, w obliczu wzrastającej świadomości, a czasem również roszczeniowości rodziców i wreszcie w obliczu nagłaśnianych w mediach przykładów niewłaściwych bądź niezgodnych z prawem zachowań nauczycieli warto aby kadra pedagogiczna dokładnie znała zakres swojej odpowiedzialności.

Odpowiedzialności, której źródeł szukać należy przede wszystkim w prawie cywilnym, karnym, oświatowym i prawie pracy.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 


Współpracują z nami: szkolenia nauczycieliszkolenia

Copyright @ 2012 ECRK - szkolenia online dla oświaty

Regulamin korzystania z serwisu